درباره دکتر میترا رضایی

دکترای روانشناسی عمومی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

متخصص طرحواره درمانی

رواندرمانگر در حوزه های رشد فردی،بهبود روابط زوجین،فرزندپروری

متخصص زوج درمانی یک جانبه(بدون همکاری همسر)

مربی رسمی مهارت های زندگی و

مربی رسمی مهارتهای ازدواج(قبل ،حین وبعد ازدواج)از سازمان ورزش و جوانان

ومربی افزایش هوش هیجانی

مربی برنامه ریزی و هدفگذاری صحیح و راهکارهای رسیدن به اهداف